Professor Kalkyl med GPS

Medan professor Kalkyl funderar på ett matematiskt problem, vandrar han fram och tillbaka på en fotbollsplan från A till C som figuren visar. (Antalet blå och röda sträckor i figuren stämmer dock inte.)
Han startar sin Runkeeper i punkten A och stoppar den i punkten C. Runkeepern visar då en sammanlagd stäcka på 440 m.
Hur lång är sträckan AE?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Staffan R. har löst den här uppgiften.
Pelle P. har skickat en utmärkt lösning till den här uppgiften.

                                                          Lösning       Tillbaka