Månadens problem
mars 2023

 FLUGAN

Lukas, som går sist i en marscherande militär kolonn, viftar bort en irriterande fluga. Flugan flyger då omedelbart med konstant hastighet till Rasmus, som går längst fram i militärkolonnen. Rasmus viftar bort flugan, som omgående flyger tillbaka till Lukas. Lukas har då hunnit till plats där Rasmus var, då Lukas viftade bort flugan.
Hur lång sträcka har flugan flugit, om militärkolonnen är 50 m lång?

skolpojkarna

Adam (A), Bosse (B) och Christian (C) går i samma skola (S) men bor på olika ställen (se figur).
Adam cyklar, Bosse använder sparkcykel och Christian går till skolan. Förhållandet mellan deras hastigheter: A:B:C = 4:2:1
De startar samtidigt. Första delen är på skilda vägar fram till en korsning (K). Återstoden av skolvägen är sedan gemensam.
Till punkten P kommer alla tre samtidigt.
Christians skolväg är 1,6 km.
Fram till korsningen har Adam cyklat 2 km.
Fram till punkten P har alla tre sammanlagt förflyttat sig 4,2 km.
Adam kommer fram till skolan 7 1/2 min före Christian.
a) Hur lång skolväg har Adam och Bosse?
b) Beräkna pojkarnas hastigheter.

LOTHRINgSKA KORSET

 

Korset på bilden består av kvadrater med sidan 1 längdenhet.
Punkten C ligger på sträckan BD. Det gäller att från C dra en rät linje genom A, så att korset delas i två delar, där den gula och vita arean är lika stora.
Hur lång är sträckan BC (ange exakt värde), när linjen från C genom A är korrekt dragen, så att korset delas i två lika stora delar?
Verkar detta värde bekant?

Y I N  O C H  Y A N G

Yin och Yang är universums urkrafter enligt kinesisk filosofi.
Yin (svart) är den kvinnliga och passiva urkraften, som symbo-liserar jorden och månen, det mörka, det kalla och det fuktiga.
Yang (vit) är den manliga och aktiva urkraften. Den symboliserar himlen och solen, det ljusa, det varma och det torra.

Går det att dela Yin och Yang i två lika stora delar med en rät linje?
Bevisa det i så fall!

 ETT FÅRAKTIGT PROBLEM

När en bonde dog, fick hans två söner ta över hans fårhjord. Sönerna sålde fåren och erhöll lika många dollar för varje får som det fanns får i hjorden.   
För intäkterna vid försäljningen köpte sönerna får (pris:10 dollar för ett får) samt ett lamm som kostade mindre än 10 dollar.
Fåren och lammet delades upp mellan bröderna, så att båda fick lika många djur. 
Hur mycket ska den som blev ägare till lammet få betalt av brodern för att det ska bli rättvist?              

   
Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)
Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.
 Lösning     Tillbaka till Klurigt