Månadens problem
mars 202
2

 talet x

I varje ruta finns ett positivt heltal.
Talet i en gul ruta är medelvärdet av talen i rutorna närmast den gula rutan.
Vilket tal motsvaras av x?
8     26 x

 
 

aritmetisk serie 

I en aritmetisk serie är första termen - 5 och sista termen 20.
Två inom serien symmetriskt belägna termer är så beskaffade att deras produkt är 36.
a) Bestäm dessa termer.
b) Hur många termer består serien av, om alla termerna är heltal?
 

triangeln

A och B är de punkter, där linjen l skär koordinataxlarna.
a) Var ska punkten C på linjen m placeras för att triangeln ABC ska få en maximal area?
b) Hur stor är denna area?
c) Är din lösning så enkel, att en duktig elev i åk 6 kan förstå den?

 Bollarna

Vi har 10 vita, 10 svarta och 10 gula bollar (alla identiska utom när det gäller färgen). På hur många sätt kan man välja ut 10 bollar om ordningen mellan de utvalda bollarna saknar betydelse?
 

tetraedern

Ett kvadratformigt papper med sidan 12 cm viks så att man kan klistra ihop det till en tetraeder. Den största höjden i tetraedern träffar basytan i punkten P.
a) Var ligger denna punkt?
b) Hur stor är tetraederns volym?
 
Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P., Margit K. och  Staffan R. har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt