Månadens problem
mars 202
1

summa summarum

Två tresiffriga heltal, abc och def, har följande egenskaper
1) Ingen siffra är noll
2) Summan av talen är 1000
   Vad är a + b + c + d + e + f? (Finns det någon allmängiltig lösning?)
 

vilket tal?

Jag tänker på ett tal, fördubblar det och drar bort 1. Sedan upprepar jag denna procedur ytterligare 98 gånger (med utgångspunkt från föregående resultat) och hamnar då på talet 2100 + 1. Vilket tal tänkte jag på?
 

hur många areor?

 Spela kula

I sin ungdom spelade professor Kalkyl kula med sina kompisar.
Det gällde att träffa en pyramid bestående av
4 kulor. Tre kulor låg på marken och den fjärde kulan ovanpå de andra tre kulorna.
Beräkna pyramidens höjd, då kulorna hade radien 1 cm.

 

 

Sista talet 

Professor Kalkyl skrev talen 1, 2, 3 ... 10 på tavlan och upprepade sedan samma procedur ytterligare nio gånger.
Därefter fick eleverna i tur och ordning sudda ut två av talen och istället skriva talens summa minskad med 1. De fortsatte så tills det bara fanns ett tal kvar på tavlan. Vilket var det sista talet?
Man kan givetvis göra som eleverna gjorde, men det finns ett smartare sätt att få fram svaret. Hur ser den lösningen ut?
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)
Pelle P., Margit K. och Staffan R. har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt