Månadens problem
mars 2020

kugghjulen

1 2 3 4 5
Vilka kugghjulskonstruktioner fungerar?
 

tärningen

Figuren till höger viks ihop till en tärning.
Vilken är den största möjliga produkten, om man multiplicerar talen på de tre sidor som möts i ett hörn?

månghörningarna

Två liksidiga trianglar, var och en med  omkretsen 27 cm, placeras så att deras sidor är parallella (se figur).
a) Hur stor är omkretsen av den gula
    hexagonen?
b) Hur stor är omkretsen av den
    dodekagon, som de båda liksidiga
    trianglarna bildar?

halvering

a)
I figuren är AB = BC = CD = DE = 2 cm
Vinklarna vid B, C och D är räta.
Cirkelbågen AE har sin medelpunkt i punkten C.
Dela upp figuren i två kongruenta delar!
 

 

b)
Dela upp figuren i två kongruenta delar!

parallellogrammen

I parallellogrammen ABCD är AB = 12 och BC = 8 (cm)
Skärningspunkterna för bisektriserna till de fyra vinklarna A, B, C och D bildar hörn i fyrhörningen PQRS.
a) Bevisa att PQRS är en rektangel.
b) Beräkna sträckan PR.
 
 
 Pelle P. har skickat lösningar.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 Lösning     Tillbaka till Klurigt