Månadens problem
mars 2017

Magiska kvadrater

Definition: I en magisk kvadrat är summan av talen i varje kolumn, rad och diagonal lika stor.
Uppgift 1:
Placera in heltalen 1 - 9 i kvadraten till höger
så att den blir en magisk kvadrat.

Uppgift 2:
I uppgift 1 blev summan varje rad (kolumn, diagonal) tre gånger så stor som talet i den mittersta rutan.
Gäller detta samband alltid för en magisk kvadrat med nio rutor?

Uppgift 3:
Konstruera en magisk kvadrat, där siffran i den mellersta rutan är 9.
På min hemsida kan du hitta exempel på riktigt intressanta magiska kvadrater!

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Bengt B. har löst alla tre uppgifterna.
Christer E. har löst den första och tredje uppgiften. Som överkurs har han dessutom konstruerat en magisk kvadrat av femte ordningen (5x5 rutor) med siffran 9 i den mellersta rutan!
Peter Å. har löst den första uppgiften.
 

 Lösning     Tillbaka till Klurigt