Månadens problem
mars 2014

Räkna med Ryssland del 2

Några  problem från den ryska matematikundervisningen

Uppg. 1:
En båt som färdades nedströms mellan
två hamnar gjorde sträckan på sex
timmar, medan däremot återfärden tog
åtta timmar. Hur lång tid skulle det ta för
en flotte att flyta från den ena hamnen
till den andra nedströms?
Uppg. 2:
Tre vänner spelade schack så att varje par av dem spelade lika många partier. Den första sade: ”Jag vann fler partier än någon av er andra”. Den andre sade: ”Jag förlorade färre partier än någon av er andra.” Den tredje sade ingenting, men när alla poängen sammanräknades visade det sig att denne hade fler poäng än de två andra.
Hur kan detta vara möjligt?
(En seger ger en poäng, remi en halv poäng, och en förlust ger inga poäng.)
Staffan R. och Christer E. har löst uppg. 1

Lösning     Tillbaka till Klurigt