Månadens problem
mars 201
3

cirkelresonemang del2

Uppg. 1
Kateterna AB och AC i en rätvinklig triangel är 24 resp. 32 cm.
En cirkel går genom A och B samt mittpunkten på sidan BC. Beräkna de delar, i vilka denna cirkeln delar sidan AC.
Uppg. 2                      
Låt ABC vara en rätvinklig triangel med rät vinkel vid A. Cirkeln med diametern AB skar hypotenusan BC i punkten B och i en annan punkt P. Drag tangenten till cirkeln i P. Denna tangent går genom punkten Q på sträckan AC. Visa att Q är mittpunkt på sträckan AC.
Du kan maila din lösning till mig

Lösning     Tillbaka till Klurigt