Månadens problem
mars 2010

 
Samuel Loyd (1841-1911)
Här kommer några problem, som är hämtade från Samuel Loyds enorma produktion.
Lätt:
Hur ska de tre pojkarna stå för att siffrorna på deras kläder ska bilda ett tresiffrigt tal, som är jämnt delbart med 7?

Ledning:
Medel:
De två eleganta damerna på bilden åkte skridskor vid förra sekelskiftet.
Vid ett tillfälle befann de sig 1 km från varandra.
De startade samtidigt i riktning mot varandra och åkte till den andres startpunkt.
På grund av att den ena damen hade stark medvind och den andra kraftig motvind var förhållandet mellan deras hastigheter 2,5:1.
Därför tog det sex minuter längre tid för damen med motvind att åka 1 km.
Hur lång tid tog det för respektive dam att köra 1 km?
 
Medel:
Sofia ritar fem cirklar på planket. I den vänstra figuren ser man att det går att rita två räta linjer med tre cirklar på varje linje. Bredvid Sofia står Magnus. Han ska nu rita ytterligare en cirkel, så att man sedan kan dra fyra räta linjer med tre cirklar på varje linje. Hur ska Magnus göra?
 
Svår:
Fru Johansson och fru Larsson sålde frukt på torget. Båda hade en dag lika många äpplen, men fru Larssons äpplen var större. Hon sålde två för en femma, medan fru Johansson tog fem kronor för tre äpplen.
Just denna dag måste fru Johansson vara hemma för vård av sjukt barnbarn. Hon bad därför fru Larsson att sköta försäljningen.
Fru Larsson åtog sig det här uppdraget, men blandade sina och fru Johanssons äpplen och sålde fem äpplen för en tia.
När fru Johansson kom tillbaka nästa dag, var alla äpplena sålda. De räknade pengarna och fann då att det saknades 35 kr.
- Tråkigt att det fattas pengar, sa fru Johansson. Det vi har fått in får vi väl ändå dela lika.
- OK, sa fru Larsson
Hur mycket förlorade fru Larsson på den olyckliga försäljningen?

 Lösning     Tillbaka till Klurigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Låt en av pojkarna stå på huvudet!

Tillbaka