Månadens problem
mars 2008

det var bättre förr!? Del 2

Den här gången har jag hämtat problemen från
Bengt Lindvall: Övningsexempel i matematik för realgymnasiet, R I3 (1944).
Hur många av dagens elever i årskurs 1 på gymnasiet skulle klara de här uppgifterna? (Dessutom finns det betydligt svårare uppgifter i exempelsamlingen.)
Ex. 1:
En rubin, som är värd 200 kr, styckades i två delar, den ena tre gånger så stor som den andra. Bestäm ägarens förlust, om en rubins värde får anses proportionellt mot kuben på dess vikt.  
Ex. 2:
I en rektangel är sidorna 2 dm och 5 dm. Bestäm en punkt på en av de längre sidorna, sådan att om man sammanbinder den med motstående sidas ändpunkter, produkten av sammanbindningslinjernas mätetal blir 10.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Bengt B. har skickat en korrekt lösning.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt