Månadens problem
mars 2006

 
  Kapten Oxensvans
Under trettioåriga kriget besatte kaptenen Gustaf
Oxensvans med sina knektar en by. De inkvarterades i
ett litet slott. Han tog själv mittrummet och fördelade
soldaterna inklusive korpralen Karlsson runt omkring
sig i byggnadens övriga åtta rum, så att han hade sju
stycken på varje sida, se figur. Han var nämligen inte
särskilt bevandrad i matematik, men kunde räkna till
sju personer på varje sida.
 
1) Emellertid kom ytterligare fyra soldater till slottet. Efter en listig omplacering kunde korpralen inkvartera de nytillkomna soldaterna, så att det fortfarande var
sju soldater på varje sida. Hur placerades soldaterna då?


2) Efter några dagar sände korpralen en natt ut åtta av soldaterna för att skaffa mat och vin. En omgruppering i rummen gjorde att Gustaf Oxensvans inte
upptäckte något vid den sedvanliga genomräkningen vid sängdags.
Hur placerades soldaterna den här gången?

3) Hur många soldater kan högst inkvarteras för att det enligt kaptenens sätt att räkna fortfarande ska vara sju på varje sida?

4) Hur många soldater måste minst inkvarteras för att det enligt kaptenens sätt
att räkna fortfarande ska vara sju på varje sida?

5) Kan antalet inkvarterade soldater motsvara alla heltal mellan extremvärdena i
uppgift 3 och 4?

6) När trettioåriga kriget började, var siffersumman av Oxensvans ålder 3, och när trettioåriga kriget slutade var Oxensvans ålder jämnt delbar med 7.
När föddes Oxensvans?

7) Några år senare inkvarterade Oxensvans åter sina soldater i det lilla slottet.
När Oxensvans med sitt sätt att räkna kontrollerade att alla soldaterna var på
plats, var allt OK. Tre timmar senare gjorde Oxensvans en ny kontroll. Han
upptäckte då till sin förskräckelse att en tredjedel av soldaterna saknades.
I själva verket hade inga soldater försvunnit eller tillkommit. I stället hade de
käcka gossarna spelat Oxensvans ett spratt: Soldaterna i hörnrummen hade bytt rum med soldaterna i de andra rummen.
Hur många soldater fanns det i de olika rummen från början?
(Oxensvans hade då lärt sig att räkna längre än till sju.)


Anm.: De två första uppgifterna publicerades i Nämnaren 1999.
Övriga uppgifter är originaluppgifter för "Klurigt".

 Lösning     Tillbaka till Klurigt