Månadens problem
maj 20
2
3

Uppgift 1:

PRICKARNA 

I de fyra figurerna till höger bildar prickarna ett mönster.
a) Hur många prickar är det i figur nr 5?
b) Skriv en formel för antalet prickar i figur nr n.
   
Uppgift 2:

vinklarna

ABCD är en rektangel.
Den röda triangeln har sin bas på sidan AD och den blå triangeln har sin bas på sidan BC.
Vilka egenskaper ska de två trianglarna ha för att vinklarna v och u ska vara lika stora?

 
Uppgift 3:

Åkerfältet

En bonde delade upp ett åkerfält i form av en liksidig triangel i tre sinsemellan likadana delar. Hans tre döttrar fick var sin del.
a) Bonden tänkte sig att delarna skulle vara triangelformiga. Hur skulle de då se ut?
b) Döttrarna ville emellertid att deras fält förutom att de skulle vara lika till formen också skulle vara fyrhörningar.
Hur ska en sådan delning se ut?
c) Emellertid skedde inte delningen förrän efter pappans död, och
då bytte den äldsta dottern ut testamentet mot ett förfalskat dokument.
Enligt detta skulle åkerfältet fördelas så att förhållandet mellan de tre fyrhörningarnas area blir 7:6:5. Den äldsta dottern fick det största fältet och den yngsta dottern det minsta.
Hur ser en sådan fördelning ut?
   
Uppgift 4:

avståndet

Bob reste med hästdroska från London mot York. Samtidigt startade Seb i York och åkte i riktning mot London.
När de möttes, observerade Bob, att han rest 30 miles mer än Seb. Vidare observerade de att Bob skulle nå York om 4 dagar, medan Seb skulle nå London om 9 dagar. Hur stort är avståndet mellan London och York? (Uppgiften kommer från The Mathematical Repository (Matematikens skattkammare) från 1747)

 
Uppgift 5:

  parallellogrammen

ABCD är en parallellogram. Den inskrivna cirkeln i triangeln ABC tangerar AC i punkten P.
Bevisa att DA + AP = DC + CP.

Extraupgift:
Cirkeln i triangeln ADP har radien och cirkeln i triangeln DCP har radien
Bevisa att / = AP/PC
 
 
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Staffan R. och Pelle P. har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt