Månadens problem
maj 20
22

Uppgift 1:

åkermarken 

Angela och Barry arrenderar ett stycke åkermark. Förhållandet mellan arean av Angelas mark och Barrys mark är 3:2. Båda odlar majs och ärter.
Teckenförklaring: M (= area med majs), Ä (= area med ärter)
Om man slår ihop Angelas och Barrys mark, är M:Ä = 7:3, men på Angelas mark är M:Ä = 4:1.
Vad är M:Ä lika med på Barrys mark?
 
Uppgift 2:

 Sophies ålder

a)
Emma hittade ett foto på en gammal släkting. På baksidan av fotot stod det vilket år fotot var taget och hur gammal Sophie var då.
Emma, som var duktig i matte, konstaterade snabbt att Sophies ålder 1898 motsvarade siffersumman av hennes födelseår.
Hur gammal var Sophie 1898?
b)
Är årtalets siffersumma något år dubbelt så stor som Sophies ålder?
 
Uppgift 3:

järnvägsstationerna

En timme efter att tåget lämnat en järnvägsstation, inträffade ett maskinfel som tvingade tåget att sänka hastigheten med 25%. På grund av detta tog resan till nästa järnvägsstation 30 minuter längre än beräknat.
Om maskinfelet inte inträffat förrän efter ytterligare 40 km, hade förseningen blivit 20 minuter.
Hur stort var avståndet mellan järnvägsstationerna?
 
Uppgift 4:

liksidiga trianglar

I figuren till höger finns en gul och en röd liksidig triangel.
Hur stor är vinkelsumman av den blåa och gröna vinkeln?
 
Uppgift 5:

 

I diagrammet till höger är ABCDEF en regelbunden hexagon (sexhörning) med sidlängden 2. Punkterna A, B, C och D ligger på kurvan och punkterna E och F på x-axeln.
Kurvan skär x-axeln i punkterna G och H.
Beräkna avståndet GH.
 
 
Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 

 Lösning     Tillbaka till Klurigt