Månadens problem
maj 20
21

Uppgift 1:

En vinklad uppgift 

Beräkna summan av vinklarna
A, B, C, D och E.
Uppgift 2:

 delbarhet

Bestäm (utan programmering) hur många sexsiffriga tal av formen abccba som är jämnt delbara med 33.
 
Uppgift 3:

stafetten

I en terrängstafett springer alla löpare lika långa sträckor.
Löparen på startsträckan springer 100 m plus 10 % av den återstående sträckan till målgång. Nästa löpare springer 200 m plus 10% av den återstående sträckan till målgång. Den tredje löparen springer 300 m plus 10 % av den återstående sträckan till målgång osv.
a) Hur lång sträcka springer varje löpare?
b) Hur många löpare ingår i varje lag?
 
Uppgift 4:

maximal area

Två cirklar med radierna 6 cm och 8 cm har samma medelpunkt.
En rektangel har två hörn på den ena cirkeln och de två andra hörnen på den andra cirkeln (se figur).
Beräkna rektangelns sidor och area, när rektangeln har maximal area?
Uppgift 5:

lamporna

Firman Elpelle (i folkmun kallad Felpelle) har
fått i uppgift av herr Strömberg att installera
fjärrstyrning av tre glödlampor i ett rum på
andra våningen.
De tre strömbrytarna (1, 2, 3) sitter i entréplanet.
När herr Strömberg kommer hem, hittar han en lapp från Elpelle. "Installationen klar - en glödlampa trasig". Däremot finns det inga uppgifter om vilken lampa som är kopplad till respektive strömbrytare.
Naturligtvis går det att slå på en strömbrytare i taget och och på så sätt få reda på hur lamporna är kopplade och vilken lampa som är trasig, men herr Strömberg vill slippa att gå flera gånger mellan våningarna.
Hur ska han göra för att spara sin trötta ben?
 
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt