Månadens problem
maj 201
9

Uppgift 1:
I ett gammalt räknehäfte från mellanstadiet, hittade professor Kalkyl de här uträkningarna.
Den första uträkningen (1) är en multiplikation av två tvåsiffriga tal.
I den andra uträkningen (2) adderar man ett tresiffrigt tal till produkten i den första uträkningen.
Tyvärr är det bara en siffra som syns tydligt.
Kan du rekonstruera de båda uträkningarna?
Uppgift 2:
Rita en fyrhörning och drag därefter en rät linje så att fyrhörningen delas upp i tre trianglar!
 
Uppgift 3: 
Cirklarna tangerar varandra i punkten A.
B är den större cirkelns medelpunkt.
Sträckan CD är 90 mm och sträckan EF 50 mm.
Beräkna cirklarnas diametrar.
Uppgift 4: 
Under första världskriget hittade H. Krüger en soldatgrav i Schweiz.
I vilket slag stupade soldaten?
H. Krüger ger dig följande ledtrådar: Utför en multiplikation med följande faktorer
1. datum vid upptäckten
2. månadens nummer vid upptäckten
3. soldatens lans (enhet: fot)
4. soldatens uppskattade ålder.
5. gravens ålder
Produkten blir 5 046 986
Pelle P., Staffan R. och Bengt B. har skickat lösningar.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 Lösning     Tillbaka till Klurigt