Månadens problem
maj 201
8

Uppgift 1:
Kvarterets buspojke sprejade sitt namn (fyra bokstäver) på utsidan av grannens fönsterruta. Grannen kunde direkt läsa namnet, när han tittade ut genom fönstret, eftersom namnet såg likadant ut inifrån rummet.
vad hette buspojken?
 
Uppgift 2:
Beräkna minsta möjliga värdet av a + b, när a och b är positiva heltal och där sambandet gäller.
 
Uppgift 3: 
Torparen Gustaf hade bara ett sammanhängande åkerstycke, triangeln ABC, med arean 3 hektar.
När Gustaf fyllde 70 år, fick hans tre söner var sin bit av åkern.
Sonen Alfred fick triangeln ABD, sonen Erik triangeln ADE och sonen Johan triangeln ACE.
a) Vinkeln ADE är rät.
    Hur stor är vinkeln C?
b) Hur stor är differensen mellan
    vinklarna B och CAE?
Uppgifterna ska lösas utan trigonometri.
 
Uppgift 4: 
Triangeln AFG är rätvinklig och fyrhörningen ABCD är en kvadrat.
Bevisa att
 Pelle P., Staffan R., Birger J. Margit K. och Bengt B. har skickat lösningar.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 Lösning     Tillbaka till Klurigt