Månadens problem
maj 201
7

Uppgift 1:

I figuren till höger finns två halvcirklar.
Kordan CD, som är 4 cm, tangerar den mindre halvcirkeln. Den är dessutom parallell med diametern AB i den större halvcirkeln.
Beräkna arean av det röda området.
(Problem från Vitryssland)
Ett intressant problem! Trots att man inte vet radiernas längder, kan man räkna ut arean av det röda området.
Uppgift 2:

Sidorna i en rektangel är 8 cm och 6 cm.
 
Var i rektangeln ska punkten P ligga, för att det sammanlagda avståndet från P till rektangelns hörn ska bli
a) så litet som möjligt?
b) så stort som möjligt?

Staffan R. har löst den första uppgiften.
Pelle P. har hittat lösningarna till båda uppgifterna.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 Lösning     Tillbaka till Klurigt