Månadens problem
maj 2015

 tärningarna

Alfred och Bertil spelar tärning.
De kastar var sin tärning. Alfred får dubbla värdet på sin tärning.
a) Hur stor är sannolikheten att Alfred vinner?
b) Bertil satsar 6 kr i varje omgång. Hur mycket ska Alfred satsa för att satsningens storlek ska vara proportionell mot deras vinstchanser?

Manicken

Professor Kalkyl har konstruerat en apparat, som sorterar alla positiva heltal enligt följande princip:
Ut ur maskinen kommer de tal där entalssiffran är större än tiotalssiffran, som är större än hundratalssiffran, som är större än tusentalssiffran osv.
 
a) Hur många tvåsiffriga tal kommer ut ur maskinen?
b) Hur många tresiffriga tal?
c) Finns det någon formel som elegant räknar ut antalet tal?
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Christer E. har löst uppgiften med tärningarna.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt