Månadens problem
maj 201
3

Tärningarna

Uppgift 1:
Tre identiska tärningar har limmats ihop så som på bilden. Summan av prickarna på
motstående sidor på en tärning är alltid 7.
Vilken är summan av prickarna på de sidor som limmats ihop?
Uppgift 2: 
Tre tärningar läggs ovanpå varandra (se fig.)
Du får reda på att det är sex prickar på ovansidan av den översta tärningen.
Kan du, utan att titta på tärningarna, räkna ut hur många prickar det finns sammanlagt på de tretton sidoytor som är synliga?
Uppgift 3: 
Ida kastar två tärningar. Hon multiplicerar antalet prickar på tärningarnas ovansida och skriver upp resultatet. Sedan vänder hon den ena tärningen upp och ner och multiplicerar antalet prickar på tärningarnas ovansida och antecknar resultatet. Därefter adderar hon resultaten (produkterna) och får summan till 26.
Har hon räknat rätt?
Du kan maila din lösning till mig

Staffan R. och Peter G. har skickat korrekta lösningar till de här problemen.

I en klass på Rosenlundsskolan har eleverna jobbat med de här uppgifterna.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt