Månadens problem
maj 2010

 
Månen

I alla tider har människan fascinerats av månen. Långt före månfärderna fantiserade författare som Jules Verne och H. G. Wells om besök på vår närmaste himlakropp.
Det finns gott om musik med anknytning till Månen. Ett par exempel är Beehovens Månskenssonat och
Billy Vaughns tolkning av Sail along silvery moon

Några fakta om Månen:
Avstånd till Jorden: 380 000 km
Diameter: 3480 km
Gravitation: 1/6 av Jordens gravitation.

 

Lätt:
När rymdkontrollen i Houston, Texas talade med astronauterna på Månen fick man en fördröjning p.g.a. det stora avståndet.
Hur lång var denna fördröjning?
Ljusets hastighet är 300 000 km/s.

 
Medel:
I H. G. Wells bok Den första färden till Månen
finns det intelligenta insektsliknande varelser  på Månen.
Antag att de förutom metersystemet har ett eget längdmått, "lunar", som har den egenskapen att mätetalen för Månens area och Månens volym är lika stora.
Hur många km motsvarar en lunar?
 
Svår:
Det här månbergets höjd (i meter) får man genom följande ledtrådar:
1. Höjden, avrundad till hundratal meter och  angiven i det decimala talsystemet, är ett fyrsiffrigt tal .
2. Eftersom de insektsliknande varelserna på Månen använde ett annat talsystem, angav de höjden till 460 m.
Uppg. 1: Vilket talsystem använd varelserna på månen?
Uppg. 2: Vad heter detta berg och hur högt är det?

 Lösning     Tillbaka till Klurigt