Månadens problem
maj 2007

 
Samuel Loyd (1841-1911)
Här kommer några problem, som är hämtade från Samuel Loyds enorma produktion.

Lätt: Sofies ålder
Familjen Smith levde i USA på 1800-talet. De fick 15 barn, som föddes med 1,5 års mellanrum. Sofie, som var äldst, var vid en tidpunkt åtta gånger så gammal som det yngsta barnet. Hur gammal var Sofie då?

Medel: Äpplena
Åtta barn ska dela på 32 äpplen. Ann får ett äpple, Mary två, Jane tre och Kate fyra äpplen. John Smith tar lika många äpplen som sin syster, Tom Brown tar dubbelt så många som sin syster, Bill Jones tre gånger så många som sin syster och Peter Robinson fyra gånger så många som sin syster. Vad heter flickorna i efternamn?

Svår: Cyklisten
En cyklist cyklar en sträcka med vinden i ryggen på 3 min. När han cyklar tillbaka samma sträcka i motvinden blir åktiden 4 min. Hur lång tid skulle det ha tagit att köra sträckan när det var vindstilla?
Vi antar att vägen var horisontell och att han använde samma kraft mot pedalerna hela tiden.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt