Ledning (Sista bussen)

Eftersom en person samt 1/8 av resterande antal passagerare steg av vid hållplats nr 1, måste passagerarantalet från början ha varit ett tal av typen 8*n +1 (n är ett positivt heltal), dvs man kan undersöka om något av talen 17, 25, 33. uppfyller villkoren i problemet.
Anm.: Vi kommer senare att visa en allmängiltig lösning på problemet.

Tillbaka