Kvadraterna
 
Summan av fem på varandra följande naturliga, tvåsiffriga tal är en jämn kvadrat. Om man låter ett av de fem talen byta tecken blir den nya summan också en jämn kvadrat.
Ange de båda jämna kvadraterna!


Lösning  Tillbaka till Klurigt