Månadens problem
juni 202
4

DUELLEN 

Rasmus och Lukas tävlar i att springa 100 m. När Rasmus passerar mållinjen, har Lukas sprungit 95 m.
a) Nästa gång de tävlar, startar Rasmus 5 m bakom den ordinarie startlinjen. Vem kommer då först i mål?
Vi förutsätter att de springer lika fort andra gången som första gången samt att de håller konstant fart under loppen.
b) Hur långt bakom startlinjen ska Rasmus starta för att de ska komma samtidigt i mål?
 

multiplikationen

I multiplikationen till höger motsvarar varje bokstav en siffra.
Skriv ut multiplikationen med siffror!
 
Tips:
Man kan se direkt, när man börjar multiplicera,
att T = 6 och sedan kan man steg för steg lista ut vilka tal bokstäverna står för. Men om man jämför den första faktorn med svaret, inser man nog att det finns en elegantare lösning.
Testa gärna om du kan hitta den!

KVADRATERNA

Den största kvadraten (84 cm2) delades i fyra kvadrater och kvadraten överst till vänster målades svart.
Den fjärde kvadraten nederst till höger målades på samma sätt som den största kvadraten och så fortsatte man i all oändlighet.
Hur stor sammanlagd area har de svarta kvadraterna?
  

AREAN AV TRIANGELN abE

Sidan i kvadraten ABCD är 15 cm.
Sträckan DE = 13 cm och sträckan CE = 14 cm.
Beräkna arean av triangeln ABE.
 

  DEN GULA TRIANGELNS AREA

Den blå kvadraten är större än den röda kvadraten.
Beräkna den gula triangelns area

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)


Staffan R. och Bengt Å. har skickat lösningar

 Lösning     Tillbaka till Klurigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledtråd
I tiosystemet finns det nog ingen lösning.

Tillbaka