Månadens problem
juni 2022

 det tresiffriga talet

Det tresiffriga talet x har siffrorna abc och det tresiffriga talet y siffrorna cba.
x - y = 495.
På hur många sätt kan talet x se ut?
 

GODSTÅGET

Adam och Brita står på en järnvägsperrong med ryggarna mot varandra.
Just när loket på ett passerande godståg når fram till Adam och Brita, börjar båda gå med samma hastighet längs perrongen, Adam i tågets riktning och Brita i motsatt riktning.
När Brita har gått 30 m har hela godståget passerat henne, medan Adam hinner gå 40 m, innan hela godståget passerat honom.
Hur långt är godståget?
 

Primtalen

a)
1) Tänk på ett primtal större än 3, sa professor Kalkyl.
2) Beräkna kvadraten av primtalet
3) Subtrahera resultatet med 1 (Differensen betecknas med d)
● Vilket är det största tal som d garanterat är delbart med?
● Visa hur beviset ser ut!

b)
Primtalstvillingar
= Två på varandra följande udda tal, som också är primtal.
Addera två primtal
stvillingar. Båda primtalen ska vara större än 3.
● Vilket är det största tal som denna summa garanterat är delbart med?
● Visa hur beviset ser ut!
 

  logaritmer

Professor Kalkyl skrev log54 på svarta tavlan?
Går det att skriva log54 med hjälp av log6 och log2 på något sätt, frågade professor Kalkyl.
 

kuben

En kub med kanten 2 cm har punkt i centrum av ovansidan.
Kuben rullas i en enda riktning på ett plant bord utan att glida, så att minst två hörn alltid vidrör bordet.
Hur lång sträcka har punkten rört sig, när sidoytan med punkten på nytt är ovansida?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt