Månadens problem
juni 2020

jämför areorna

ABCD är en kvadrat och M är mittpunkten på sidan AB.

Vilken area är störst?
Den röda, gula eller blå arean?

 

 

 

talet c

För de naturliga talen a, b och c gäller att a < b < c.
Summan av alla tresiffriga tal, som kan bildas genom att permutera a, b och c är 1554.
Vilket värde har c?
 

   kast med mynT

Lukas kastar tre mynt och tar sedan bort de mynt som då visar krona.
Amanda kastar de återstående mynten. Hur stor är sannolikheten att hon får exakt en krona?

 Den likbenta triangeln

a)
En kvadrat med sidan a l.e. är inskriven i en likbent triangel, där sidorna AB och AC är lika långa. (se figur)
Beräkna förhållandet mellan basen BC och höjden mot denna sida, när triangelns area är så liten som möjligt?
b)
En kvadrat med sidan a l.e. är inskriven i en likbent triangel, där sidorna AB och AC är lika långa. En av kvadratens sidor ligger på sidan AC i triangeln. (se figur)
Beräkna förhållandet mellan basen BC och höjden mot denna sida, när triangelns area är så liten som möjligt?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt