Månadens problem
juni 2018

"pyramiden"

Rutnätet i figuren till höger skall fyllas med tal. I varje ruta (utom i understa raden) står summan av de två talen i rutorna direkt under den. Vilket tal skall stå i den översta rutan?

den magiska kvadraten

Kvadraten till höger är en magisk kvadrat.
Går det att räkna ut värdet på någon av bokstäverna A, B, C, D och E?

 

parallelltrapetset

I parallelltrapetset ABCD (fig. till höger)) är sidan AB 50% längre än sidan CD. Punkten P är diagonalernas skärningspunkt.
Arean av triangeln ADP är 12 cm2. Bestäm arean av hela parallelltrapetset.

de gröna månskärorna

I figuren till höger finns tre cirklar med diametrarna AB resp. AC och BC.
Arean av triangeln ABC är
6 cm2.
Hur stor är den totala arean av de gröna områdena?
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt