Månadens problem
juni 2015

 Vattenståndet

En sommarstugeägare använder en roddbåt för att frakta marktegel till sin sommarstuga, som ligger på en ö utan broförbindelse. Efter ett tag märker han att båten ligger så djupt i vattnet, att den börjar att ta in vatten. Han ser då ingen annan utväg än kasta en del av marktegelstenarna i sjön.
Vad händer med vattenytan i sjön, när han kastar marktegelstenarna i sjön?
Kommer vattenytan att stiga eller sjunka eller är det kanske så att den inte påverkas? (Der Spiegel)

 omkretsen

Hur stor är rektangelns omkrets?
a) A. Större än 18 cm
B. Mindre än 18 cm
C. Lika med 18 cm
D. Informationen är otillräcklig
 
(Högskoleprovet 2014)
 
b) Hur kan man bevisa vilket alternativ som är korrekt?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Christer E. och Staffan R. har löst båda uppgifterna korrekt.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt