Månadens problem
juni 2014

Professor Kalkyl

Uppgift 1: Ta ett tal
Ta ett tal! sa professor Kalkyl till en av sina elever.
500, sa eleven.
Märkligt! utropade professor Kalkyl.
Titta på den här algoritmen:
 

    T A
  E T T
+ T A L
  5 0 0

Varje bokstav kan ersättas av en siffra så att additionen stämmer.
Olika bokstäver betyder olika siffror. Dessutom får inget tal börja med siffran noll.
Visa nu vilka tal, som har adderats.
 

Uppgift 2: Den tankspridde professorn.
När professor Kalkyl hade haft en föreläsning i universitetets aula, upptäckte han att han hade lagt ifrån sig sina nycklar.
Efter ca en timmes letande i aulan, hittade han äntligen dem i punkten P (se figur).
Egendomligt! muttrade professor Kalkyl. Avståndet från punkten P till aulans fyra hörn är fyra olika naturliga tal.
Uppgift: Beräkna längden av sträckorna PC och PD.

  (m)

Du kan maila din lösning till mig
 
 Lösning
     Tillbaka till Klurigt