Månadens problem
juni 2012

Räknetricken

Uppgift 1:
Skriv ett tresiffrigt tal, där skillnaden mellan första och sista siffran är minst 2.
Bilda ett nytt tal genom att skriva siffrorna i det förra talet i omvänd ordning.
Subtrahera det mindre talet från det större talet.
Bilda ett nytt tal genom att skriva siffrorna i svaret i omvänd ordning.
Lägg ihop detta tal med svaret av subtraktionen.
Du får då svaret 1089. Hur kan jag veta det?
Uppgift 2:
Läraren: Hur mycket är 7 . 24?
Eleven (blixtsnabbt): 168
Läraren: Hur tänkte du?
Eleven: 16 + 8 = 24
Läraren: Märkligt. Vi tar en uppgift till 7 . 18
Eleven: 126 (12 + 6 = 18)
Läraren: 7 . 27
Eleven: 189 (18 + 9 = 27)
Hur är är det möjligt att det fungerar att räkna så här?
Uppgift 3:

Du kan skicka din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt