Månadens problem
juni 2010

 
Avslöjandet!
Lätt:
Pojk- och flicklag har ofta namn, som syftar på de två sista siffrorna i födelseåret.
Ex.: Ett lag med spelare födda 1991 (eller senare) kallas "nittiettorna".

Uppg.:
Ett av de nuvarande flicklagen (år 2010) har ett namn som blir likadant om man vänder det tvåsiffriga talet upp och ner.
Produkten av de två siffrorna är inte noll!
Vilket flicklag gäller det?
 
Medel:
1) Välj ett tvåsiffrigt tal.  
2) Subtrahera talet med talets siffersumma.  
3) Leta upp svaret i fig. nedan.  
4) I samma ruta ruta hittar du då symbolen
  Hur kan jag veta det?  


 

Svår:
En gång för längesedan blev två män tillfångatagna och placerade i två intilliggande rum i en fängelsehåla.
Var och en fick en lapp med ett positivt heltal. De fick också veta att det var två på varandra följande heltal.
För att bli fria måste en av dem lista ut den andres tal, men de fick inte kommunicera med varandra på  något sätt.
Varje gång som slottsklockan slog för hel timme, frågade fångvaktaren om någon hade listat ut den andres tal.

Problemet verkar olösligt. Om t.ex. den ene har talet 37 på sin lapp, hur ska han då kunna veta om den andre har talet 36 eller 38?
De båda intelligenta männen löste emellertid problemet tack vare sina matematiska kunskaper. Hur resonerade de?
 

Du kan maila din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt