Månadens problem
juni 2008

 
Talmysteriet
I de tre uppgifterna nedan finns samma variabler/tal i båda leden.
"Reglerna" gäller naturligtvis bara för vissa specialfall!

Uppgift 1:
Vilket tal (x) uppfyller villkoret att
?
 
Uppgift 2:
Vilka tal (x och y) uppfyller villkoret ?
x ≠ y   x och y är naturliga tal.
 
Uppgift 3:
En bekant regel för kvadratrötter ser ut så här:

Vilka tal (x och y) uppfyller villkoret ?

Bengt Blomster har skickat in intressanta lösningar till de här problemen.

Lösning    Tillbaka till Klurigt