Månadens problem
juli 2021

Problem för hängmattan och badstranden del I   

 omkretsarna

I triangeln finns ett oändligt antal cirklar, som tangerar de båda lika sidorna samt de närliggande cirklarna.

Hur stor är summan av omkretsarna
för alla cirklarnas ?
 

Primtalen

Antag att man slumpmässigt väljer två primtal bland de första tio primtalen.
Hur stor är sannolikheten att
a) summan av de båda primtalen är 24?
b) produkten av de båda primtalen är jämnt delbar med 3?

 hundrametersloppet

När Amanda går i mål i ett hundrameterslopp, har Sara sprungit 95 m.
Nästa gång startar de också samtidigt men med Amanda 5 m bakom ordinarie startlinje för att det ska bli ett jämnare lopp.
a) Vem kommer först i mål?
Kan man avgöra det utan att göra några detaljerade uträkningar?
b) Hur stort är avståndet mellan dem när den första går i mål?
Vi förutsätter att de springer med konstant fart (vilket egentligen är helt orealistiskt) och att de håller samma fart i första och andra loppet.

cylindern

En cylinder med maximal volym är inskriven i ett klot med radien R.
Beräkna förhållandet mellan klotets volym och cylinderns volym.

 summan

Talen a, b, c, d är positiva heltal.
Följande samband gäller:
ab + cd = 38
ac + bd = 34
ad + bc = 43
Vad är värdet av a + b + c + d?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt