Månadens problem
juli 2020

Problem för hängmattan och badstranden   del 1     

 udda tal

De tio rutorna ska fyllas med naturliga tal, så att summan av två tal, som står bredvid varandra, ska skrivas in i rutan ovanför de båda talen.
Hur många av de tio talen kan som högst vara udda tal?

kodlåset

Johanna har ett kodlås med en sjusiffrig kod. För att komma ihåg koden, hade hon formulerat följande regel: En siffra i koden ska finnas lika många gånger som värdet av siffran. Dessutom ska siffror av samma storlek komma i en följd, t.ex. 1666666 eller 5555522.
På hur många sätt hade Johanna kunnat välja sin kod utifrån sin minnesregel?
 

fyrhörningen 

I rektangeln ABCD är M1 mittpunkten på sidan CD, M2 mittpunkten på sträckan AM1, M3 mittpunkten på sträckan BM2 och M4 mittpunkten på sträckan CM3.
Hur stor del av arean av rektangeln är arean av fyrhörningen M1M2M3M4?

kvadraten

ABCD är en kvadrat.
Sträckan DE = 5 cm, EF = 1 cm,
FB = 2 cm.  EF är vinkelrät mot DE och mot FB.
a) Hur lång är kvadratens sida?
b) Hur stor är den gula arean?
 

 En vann, 95 försvann

96 personer sitter i en stor ring. I tur och ordning börjar de räkna högt 1, 2, 3, … 
I andra omgången finns bara de kvar som sade udda tal i första omgången. De  fortsätter med 97, 98 osv. I varje ny omgång försvinner de som säger ett jämnt tal. Till slut finns det bara en person kvar. Vilket tal sa hen i första omgången?

Extrauppgift:
Hur många personer ska det vara, när första omgången startar, för att den som börjar räkna ska vara säker på att finnas kvar till slut?
 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar

 Lösning     Tillbaka till Klurigt