Månadens problem
juli - augusti 2013

 
Problem för hängmattan och badstranden
(hämtade från Der Spiegel)
 
Uppg. 1
Nästa tal
Vilket är nästa tal i talföljden?
3 , 9 , 13 , 65 , 71,  ? 
Uppg. 2
Nästa tal
Vilket är nästa tal i talföljden?
4 , 3 , 6 , 5 , 10 , 9 , ?  
Uppg. 3
Murarna
Tre murare murar en tre meter lång mur på tre timmar.
Hur lång mur murar nio murare på nio timmar?
 
Uppg. 4
 
Medelhastighet
Peter kör med hastigheten 180 km/h till München. På hemvägen är medelhastigheten bara 90 km/h.
Hur stor är medelhastigheten för hela resan?
Uppg. 5
Borgmästarvalet
Vid ett borgmästarval fick Müller i den första valomgången 45 procent av rösterna och Götze 35 procent. Löw med 20 procent av rösterna blev utslagen.
Hur många procent av Löws väljare
skulle ha röstat på Müller för att denne skulle ha fått över 50 procent av rösterna (och vunnit redan i första omgången)?
Uppg. 6

Brödet
Erik åt upp halva limpan och Eva åt upp en tredjedel av återstoden. Av det som sedan var kvar åt Johan upp en fjärdedel. Då fanns det 200 g av limpan kvar.
Hur mycket vägde limpan från början?

Uppg. 7
Luckorna
I talet i figuren till höger  finns det fyra luckor med plats för en siffra i varje lucka.
Siffrorna 4, 5, 6 och 7 placeras slumpmässigt in i dessa luckor.
Hur stor är sannolikheten att detta tiosiffriga tal är jämnt delbart med 36?
Uppg. 8
Tågen
Att åka från ändstation till ändstation på en tåglinje tar 1 timme 5 minuter.
Tåg i båda riktningar avgår var tionde minut med början kl. 05.00.
Antag att du stiger på ett tåg vid en av ändstationerna kl. 10.00 och åker till den andra ändstationen. Hur många tåg kommer du då att möta?

 Lösning     Tillbaka till Klurigt