Månadens problem
juli - augusti 2012

Problem för hängmattan och badstranden             
Uppg. 1
Tändsticksproblem
Flytta en tändsticka, så att likheten blir korrekt.
Uppg. 2
Matt i andra draget
I ett schackparti satte svart matt i andra draget.
Hur är det möjligt?
Uppg. 3
Balansvågen
En gång för länge sedan använde en handlare en balansvåg och fyra vikter för att väga upp heltalsvikter (hela kg) upp till 40 kg.
Vilka vikter använde han?
Uppg. 4
Sannolikheten
I en påse ligger tre kort. Ett kort har två röda sidor, ett kort har två gula sidor och ett kort har en röd och en gul sida.
Du tar ett kort på måfå och tittar på kortets ovansida. Den är röd.
Hur stor är sannolikheten att även den andra sidan är röd?
Uppg. 5
Kvadraten
Konstruera med hjälp av passare och linjal en kvadrat med dubbelt så stor area!
Uppg. 6
Dominobrickan
Uppg. 7

Korten

Uppg. 8
Riddaren
Den stränge kungen hade inbjudit en riddare till sitt slott. Riddaren visste, att kungen krävde, att en gäst skulle infinna sig i exakt rätt tid.
När riddaren var klar att ge sig av, funderade han så här: Om jag rider med hastigheten 16 km/h kommer jag en timma för sent. Rider jag däremot med hastigheten 24 km/h kommer jag en timma för tidigt.
a) Hur långt bort låg det kungliga slottet?
b) Med vilken hastighet skulle riddaren rida för att komma exakt i rätt tid?
Uppg. 9
Ta alla trapporna till översta våningen och sedan hissen ner till första våningen!
Vit börjar och sätter matt i tolfte draget!

 Lösning     Tillbaka till Klurigt