Månadens problem
juli 2011

 
I tangentens riktning
Lätt:
Sträckan AB, som är 24 cm, är tangent till cirkeln (se fig.)
Sträckan AC är 18 cm.
Beräkna cirkelns radie.
 

Svår:
AB är diameter i cirkeln (se fig.)
Tangenterna till cirkeln från punkterna A och B skär en annan tangent i punkterna A1 och B1
.
Bevisa att A
A1 . BB1 är konstant.(Övningsuppgift från Nyman m. fl.: Plangeometri )


Ledning

 

Du kan maila din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ledning:
Det är lätt att räkna ut vad det konstanta värdet av A
A1 . BB1 ska bli genom att välja ett lämpligt specialfall.
Tillbaka