Månadens problem
juli 2010

 
Vinklade problem
Lätt:

BD och CD är bisektriser till vinklarna B och C.
Beräkna vinkeln v !
Lite svårare:
En kvadrat är indelad i 25 likadana smårutor.  Hur stor är summan av de fem vinklarna
MAN, MBN, MCN, MDN och MEN?
Ännu lite svårare:
Visa utan att använda trigonometri att summan av vinklarna A och B är lika stor som vinkeln C.
 

Du kan maila din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt