Månadens problem
juli 200
9

Detektivbyrån

Uppg. 1: 
Maja hittar en gammal räknebok, som hennes farfar har haft.
Tyvärr saknas några siffror i uträkningen av en uppgift.
Maja går till en detektivbyrå för att få hjälp, men visst hade väl du också kunnat hjälpa henne!?

(* betyder en oläslig siffra.)
 

Uppg. 2: 
Det här dokumentet, som tillhör elevrådet, blev vattenskadat vid en översvämning.
I dokumentet kan man se, att två tresiffriga tal multiplicerats med varandra. Produkten har sedan adderats med ett fyrsiffrigt tal.

Kan du hjälpa elevrådet att ta reda på vilka siffror, som ska stå i dokumentet eller måste man anlita en detektivbyrå?

(* betyder en oläslig siffra.)

 Lösning     Tillbaka till Klurigt