Månadens problem
januari 2023  

 motorbåten

En motorbåt behövde 20 minuter för en viss sträcka när den körde medströms. Motströms tog samma sträcka 40 minuter.
Hur lång tid skulle det ta att köra motsvarande sträcka i icke strömmande vatten?

 

 

 När föddes läraren

 
När professor Kalkyl gick i folkskolan 1937, fick han följande problem av sin lärare:
"År x2 var jag x år gammal. Om man till denna ålder (x) lägger till numret för min födelsemånad, får man kvadraten på födelsdagsdatumet i min födelsemånad.
När är jag född?"
 
 klistermärkena
Amanda har tre röda och fyra blå klistermärken. Hon sätter tre av dem på Rasmus panna och tre av dem på Lukas panna. Vilka klistermärken har de, om var och en av dem har har minst ett blått klistermärke?
Rasmus tittar på Lukas: Jag vet inte hur mina klistermärken ser ut.
Lukas tittar på Rasmus: Jag vet inte hur mina klistermärken ser ut.
Rasmus: Nu vet jag hur mina klistermärken ser ut.
Lukas: Nu vet jag också hur mina klistermärken ser ut.
Vilka klistermärken hade  Rasmus
?
 
 

rektangeln

ABCD är en rektangel, där sträckan CE skär diagonalen BD i punkten F.
Triangeln ADE har arean 50 cm2 och triangeln BEF
40 cm2.
Beräkna arean av rektangeln ABCD.

 rotuttrycken

.
 
Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)
Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.
 Lösningar  Tillbaka