Månadens problem
januari 2022

Uppg. 1: 

Majas och Niklas veckopeng i kronor är lika stor som deras respektive ålder (i år).
Maja är äldre än Niklas.
Om veckopengen fördubblades för Maja eller för Niklas skulle den sammanlagda veckopengen (v) ligga i intervallet 28 < v < 32 kr.
Hur gamla är Maja och Niklas?
 

Uppg. 2:
Hur stor är summan av alla positiva, tresiffriga tal som är delbara med 3 men inte med 9?
 
Uppg. 3:  
Se figuren till höger
Uppgift: Samma omkrets och area har ytterligare en likbent triangel.
Beräkna denna senare triangelns sidor.

 


 
Uppg. 4:  
Ett rektangulärt visitkort ligger på ett horisontellt bord. Det viks längs en diagonal på så sätt att det uppvikta hörnet kommer rakt ovanför en punkt på kortets ena långsida. Vinkeln mellan kortets båda halvor är då 45o.
Beräkna förhållandet mellan kortets sidor.
 
Uppg. 5:
I en myntsamling fanns det guld-, silver-, brons- och kopparmynt.
Alla mynt av samma metall ska väga lika mycket, men för säkerhets skull gjorde man det par kontrollvägningar och noterade vikten för varje mynt.
Vid första vägningen kontrollerade man sex guldmynt, tretton silvermynt, tre bronsmynt och sju kopparmynt. Man noterade också att de sammanlagt vägde 162 gram.
Vid andra vägningen tog man femton guldmynt, fem silvermynt och elva bronsmynt. Även denna gång fick man resultatet att mynten av samma metall vägde lika mycket. Sammanlagt vägde de 110 gram.
Vad vägde varje mynt av de fyra myntslagen?
Ytterligare en ledtråd: Alla mynt väger ett helt antal gram.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt