Månadens problem
januari 2015

det var bättre förr!? Del 4

Efter de deprimerande PISA-rapporterna är det intressant att se svårighetsgraden på ett par uppgifter från 1944: Övningsexempel i matematik för realgymnasiet,
R I3 (Bengt Lindvall).
Ex. 1:
På AB som diameter uppritas en cirkel. Sök avståndet från A till en punkt C på cirkelns periferi, när C ligger lika långt från A som från tangenten genom B.
Cirkelns radie är 2 dm.
Ex. 2:
I en rätvinklig triangel med kateterna 8 cm och 15 cm viker man upp alla tre hörnen, så att deras spetsar möts i den inskrivna cirkelns medelpunkt.
Beräkna arean av var och en av de delar av triangeln, som inte blir övertäckta vid vikningen.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Staffan R. har löst den första och Christer E. den andra uppgiften.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt