Månadens problem
januari 201
3

palindromer

Def.: Om man får samma tal antingen man läser talet från vänster till höger eller från höger till vänster, är talet en palindrom.
Ex.: 88, 414, 2662
Uppg. 1:
a) Ge exempel på ett tvåsiffrigt tal, som har följande egenskap:
1. Det är inte en palindrom.
2. Om du tar detta tal och adderar med det tal, som du får när du läser talet från höger till vänster, blir svaret en tvåsiffrig palindrom.
b) Vilket villkor måste uppfyllas för att svaret ska bli en tvåsiffrig palindrom?
Uppg. 2:
a) Ta ett godtyckligt tresiffrigt tal. Bilda ett nytt tal genom att läsa det första talet från höger till vänster och summera de båda talen. Om inte svaret är en palindrom, kastar du om siffrorna i svaret och adderar de båda talen. Upprepa förfarandet till dess att du får en palindrom.
Ex.:

b) Kan du hitta något tresiffrigt tal (som med metoden i a-uppgiften) inte ger en  palindrom som slutsvar?
Uppg. 3:
När jag tog ett tvåsiffrigt tal och adderade med det tal, som jag fick när jag kastade om siffrorna, blev svaret en tresiffrig palindrom som dessutom var ett kvadrattal.
Vilket var kvadrattalet?
Uppg. 4:
Rasmus tog ett tresiffrigt tal och bildade ett nytt tal genom att läsa siffrorna i det första talet i omvänd ordning. Han fick då ett större tal. Summan av de två talen var inte en palindrom.
Han upprepade processen och fick på nytt ett tresiffrigt tal, som inte var en palindrom.
Efter att ytterligare två gånger ha upprepat denna process fick han ett fyrsiffrigt tal som var en palindrom.
Vilket tal startade Rasmus med?
Du kan maila din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt