Månadens problem
januari 201
2

produktkontroll

Uppg. 1:
Förenkla följande uttryck
(a - x)(b - x)(c - x) .......(å - x)(ä - x)(ö - x)
Uppg. 2:
Bevisa att produkten av alla på varandra följande heltal, adderat
med 1 är ett kvadrattal.
Uppg. 3:
Bevisa att produkten av fyra på varandra följande heltal adderat
med 1 alltid är ett kvadrattal.
Uppg. 4:
Produkten av fem på varandra följande heltal adderat med 1 är ett kvadrattal.
Hur många sådana lösningar kan du hitta?
Du kan maila din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt