Månadens problem
januari 2009

Problem i kubik

Månadens problem (två olika svårighetsgrader)
Lätt:
Figuren ABCDEFGH är en kub med kanten a l.e.
Hur stor del av kubens volym utgörs av rymdfiguren ABCF?
 
Svår:
Figuren ABCDEFGH är en kub med kanten a l.e.
Hur stor del av kubens volym utgörs av rymdfiguren ACFH?

 
 

Lösning     Tillbaka till Klurigt