Månadens problem
januari 2007

Avlöningen

Uppg. 1: Tomtens lön
Den 28 december fick jultomten lön med OB-tillägg för december månad.

Tomten kunde välja mellan två lönealternativ (i kr):
Alternativ 1:
Summan av alla heltal fr.o.m. 1 t.o.m. 999, som är jämnt delbara med 3 men inte med 2 och/eller 5.
Alternativ 2:
Summan av alla heltal mellan 1 och 999, som är jämnt delbara med 5 men inte med 3.

Vilket alternativ var fördelaktigast?

Uppg. 2: Tomtenissens lön
Här kommer några upplysningar:
1) Om första och sista siffran i lönen bytte plats, skulle lönen bli 79 992 (kr) större.
2) De fyra första siffrorna bildar ett tal som är en palindrom.
3) De tre mellersta siffrorna bildar ett tal, som är en jämn kvadrat. Ingen av dessa tre siffror är noll.
Hur stor är tomtenissens lön?
Palindrom = (i matematiksammanhang) ett tal, som kan läsas fram- och baklänges med samma resultat.

Kristoffer H. har mejlat korrekta lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt