Månadens problem
februari 202
3

halvcirkeln

En halvcirkel är inskriven i en kvartscirkel.
Hur stor är det röda områdets area jämfört med summan av de blå områdenas area?
 
 

 Är professor kalkyl sexfixerad?

Professor Kalkyl skrev upp följande samband på tavlan men utelämnade de matematiska operationer som gör sambanden sanna. Kan du hitta korrekta samband?


ekvationen
Antag att p, r och t är reella tal och där sambandet
(px + r)(x + 5) = x
2 + 3x + t är sant för alla reella värden av x. Beräkna värdet av t.
 
triangeln
.  
P är en punkt på hypotenusan BC i den rätvinkliga triangeln ABC.
PB:PA:PC = 1:2:3
Beräkna förhållandet mellan triangelns sidor.

mynten

Alice har två lådor (L1 och L2). L1  innehåller n mynt och L2 är tom.
Det gäller för Alice att i så få omgångar som möjligt tömma låda L1  på mynt. I varje omgång får Alice antingen flytta ett mynt från låda L1 till låda L2 eller ta bort k mynt från låda L1, där k motsvarar antalet mynt i låda L2.
a) Antag att låda L1 innehåller 6 mynt. Hur många omgångar behöver Alice för att  tömma låda A på mynt, om hon agerar smart?
b) Antag att låda L1 innehåller 31 mynt. Kan låda L1 vara tömd på mynt efter 10 omgångar?
Extrauppgift:
a)
Antag att låda L1 innehåller 2023 mynt. Hur många omgångar behövs för att tömma låda L1 på mynt?
b) Finns det några enkla formler för att beräkna antalet omgångar?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

Lösning      Tillbaka till Klurigt