Månadens problem
februari 2019

nya registreringsskyltar

Transportstyrelsen införde nya skyltar den 16/1 2019 för nya fordon.
På de nya skyltarna kan det sista tecknet vara en siffra eller en bokstav. I figuren till höger är det sista tecknet A.
 
Hur många olika kombinationer ger detta, om man tar hänsyn till de restriktioner som Transportstyrelsen har för skyltarnas utseende?

 De mystiska gatunumren

På en viss gata finns det 14 hus. Vart och ett av dem är numrerat med ett heltal i intervallet 500 - 599.
De 14 numren bildar en matematisk serie med 7 udda och 7 jämna tal.
Ett av husen är numrerat 555 och inget av de andra 13 husen har ett gatunummer med två lika stora siffror.
Vilket är det lägsta gatunumret?
 

 Cirklarna

Två cirklar med radien 1 cm börjar rotera samtidigt runt sina centrala axlar.
Den vänstra roterar moturs,
2 varv/min, och den högra medurs, 6 varv/min.
Innan cirklarna börjar rotera, märker man ut tangeringspunkten på vardera cirkeln med en blå punkt.
Hur många gånger under en timme kommer avståndet mellan de blå punkterna att vara exakt 4 cm?
 

 priset för en kyckling

Bröderna Adam och Bertil ägde
x stycken får, som de sålde för x kr/styck.
För pengarna köpte de hönor för 12 kr/styck samt en kyckling, för de pengar som återstod när de köpt så många hönor som möjligt.
 
De delade sedan upp djuren mellan sig och var och en fick då lika många djur.
Vad fick de betala för kycklingen?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Bengt B. har skickat lösningar.

 Lösning      Tillbaka till Klurgt