Månadens problem
februari 2016

problem från holland

rembrandt

De tre vännernas Adam, Bertil och David diskuterade Roberts konstsamlingar.
Adam: Robert har åtminstone fyra Rembrandt-tavlor.
Bertil: Nej han har färre än fyra Rembrandt-tavlor.
David: Jag anser att han har åtminstone en Rembrandttavla.

En av de tre vännerna hade rätt.
Så hur många Rembrandttavlor hade Robert egentligen?

holländsk MA-tävling

Sidorna i den liksidiga triangeln ABC är 12 cm.
En halvcirkel med AB som diameter skär sidorna AC och BC.

Beräkna förhållandet mellan arean av de gula områdena och arean av halvcirkeln.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Birger J. och Christer E. har löst de här båda uppgifterna.
Staffan R. har skickat en elegant lösning till den sista uppgiften.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt