Månadens problem
februari 2014

Räkna med Ryssland del 1

Några  problem från den ryska matematikundervisningen

Uppg. 1:
Två gamla kvinnor steg upp vid soluppgången och började gå, var och en med sin konstanta hastighet. En gick från A till B, medan den andra gick i motsatt riktning från B till A. De möttes vid middagstid, klockan tolv, och fortsatte att gå utan uppehåll med oförminskade hastigheter. De anlände vid sina slutpunkter klockan fyra respektive klockan nio på eftermiddagen. Vid vilken tid steg solen upp denna dag?

Uppg. 2:
En man simmade uppströms i floden Neva. Under Republikanska bron tappade han en tom flaska. Tjugo minuter senare upptäckte han att han hade tappat den och simmade tillbaka för att leta reda på den. Han fann den vid Löjtnant Scmidts bro. Beräkna strömhastigheten om avståndet mellan dessa broar är 2 km.
.

Lösning     Tillbaka till Klurigt